bg.jpg
bg.jpg Se Galleri
Se Boligvelger

HUNNADALEN

Det nye boligfeltet i Vikeså, ligger flott til med tilkomst fra Vikesågata et lite stykke opp i Skjævelandsvegen.

Boligfeltet ligger i området Hunnadalen, et dalføre litt opp i høyden på nordsiden av Vikeså ca. 130 -140 meter over havet. Området ligger skjermet fra nord og øst, og åpner seg opp mot sør og vest, og vil således ha gode solforhold når himmelen er klar og slipper solen frem mellom skylagene.

Her skal vi bygge boliger for beviste kunder som verdsetter gode løsninger der boligenes likhet og harmoni, skaper et flott nytt bo-område. Boligene ligger plassert i et samspill som gjør at samtlige enheter vil få gode private arealer til terrasse og uteopphold.

Samtlige tomter har biloppstilling på eget areal i carport, eller gårdsrom. Til noen boliger er det også mulighet for dobbel carport for de som har behov for dette.

Området K5 og K6 ligger i blindvei, som blir skjermet fra gjennomgangstra kk, og har en liten lekeplass sentralt plassert på grensen til friarealet lengst sør i området.

Det er godt tilrettelagt med turstier som knytter boligområdet sammen med både nærhet og tilkomst til barnehager og skole. Det vil da være en trygg god skolevei for områdets barn og unge, der en bevege seg gjennom et landskap med flott natur tett innpå.

bg3.jpg